Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.

Essential oil with "feminine" qualities. The aroma of the essential oil of rose is heavy, sweet and seductive. Attar soothes the senses. Removes depression, anxiety, boosts morale and eliminates stress and tension. It stabilizes mood, calms the nerves and helps in treating insomnia.

It causes euphoria, good mood and brings harmony, patience and luck. Attar can soothe sorrow and unhappiness. It helps combat feelings like frustration, jealousy, dislike and may remove obstacles of emotional nature that agitate happiness.

The first choice for problems of the female reproductive system (uterus problems, leucorrhoea, and menorrhagia) and sexuality (perfect aphrodisiac against frigidity). It stimulates libido creating an atmosphere of sensuality, love and happiness.

It is also used by all types of skin, mainly by dry, sensitive, or aged, due to the astringent and tonic action and the silky texture that it gives. Helps balance skin moisture and smooth out wrinkles. It tightens the tiny blood vessels, helping to disappearance of redness caused by broken capillaries. In its documented properties are also included beneficial effects on the heart, and to skin problems.

QR-Code

ABOUT

 

  • (+30) 694 251 5051
  • info@pagonisoils.gr
  • Paleoxori Chalkidikis

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved.
Pagonisoils.gr